Modlitwa WSTAWIENNICZA

Małgosia Machcińska

odpowiedzialna za diakonię modlitwy wstawienniczej


Modlitwa wstawiennicza jest charyzmatem naszej Wspólnoty.

Diakonię modlitwy wstawienniczej tworzą członkowie Wspólnoty przygotowani do tej posługi. Spełniają oni wymagania dotyczące osób posługujących modlitwą wstawienniczą w Archidiecezji Warszawskiej. Ze wstawiennikami modli się także kapłan, duchowy opiekun wspólnoty – o. Mariusz Książek, jeśli tylko pozwalają mu na to obowiązki duszpasterskie.

Spotkania zespołu modlitwy wstawienniczej odbywają się w każdy czwartek ( z wyjątkiem świąt) od godziny 19:00 w Domu Parafialnym.

Z modlitwy wstawienniczej może skorzystać każdy, kto pragnie powierzyć Bogu swoje sprawy i prosić Go o pomoc. Modlitwa może dotyczyć uzdrowienia z dolegliwości fizycznych, zranień wewnętrznych lub umocnienia. Można na nią przyjść bez zapowiedzi lub wcześniej umówić się, korzystając z poczty elektronicznej: niepokalanow.odnowa@gmail.com

Przebieg modlitwy wstawienniczej zwykle jest następujący:

  1. Rozmowa wstępna – osoba prosząca o modlitwę mówi, o co chce prosić. Prowadzący modlitwę zadaje pytania, aby się upewnić, w jakim kierunku prowadzić modlitwę.
  2. Dziękczynienie za osobę omadlaną.
  3. Rozeznanie kierunku modlitwy.
  4. Modlitwa prośby z otwartością na Słowo Boże.
  5. Przekazanie światła, Słowa Bożego.
  6. Końcowa modlitwa uwielbienia z dziękczynieniem.

Posługujących obowiązuje zachowanie w tajemnicy usłyszanych informacji.
Modlitwa trwa około 10 minut. Jest ona czasem spotkania człowieka proszącego o łaskę z Panem Jezusem. Przekazywane Słowo Boże uzupełnia to, czego dokonywał Pan podczas modlitwy, dlatego zachęcamy osobę omadlaną do czytania przez jakiś czas rozeznanego Słowa. Udzielona łaska Boża wymaga współpracy człowieka. Czasem Słowo Boże wzywa do takiej duchowej pracy albo kieruje człowieka w jego dalszym życiu. Bóg jest Miłością i pragnie dobra dla każdego ze swoich dzieci.

Zapraszamy na modlitwę.”