WSPOMNIENIA Lidera…

Wspomnienia śp. założycielki i pierwszej wieloletniej liderki wspólnoty
– Hani Kłys

śp. Hanna Kłys (1953-2021)

lider

założyciel wspólnoty


“Grupa Odnowy w Duchu Świętym przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP powstała latem 1996r. Patronuje nam św. Jan Chrzciciel. Jest to grupa modlitewna z rozeznanym charyzmatem modlitwy wstawienniczej. To rozeznanie Pan potwierdzał znakami. Kilka osób przygotowało się do tej posługi, uczestnicząc
w seminarium modlitwy wstawienniczej w Centrum Formacji Odnowy w Magdalence.

Darem Nieba i naszym duchowym opiekunem jest o. Andrzej Sąsiadek. Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym, w sali na górze.  Obecnie w spotkaniach uczestniczy średnio 40 osób. Są to osoby w wieku średnim oraz młodzi – kobiety i mężczyźni, w tym kilka osób ze środowiska nauczycielskiego. Centralnym punktem naszych spotkań jest modlitwa uwielbienia Boga, czytanie Słowa Bożego, katecheza, grupy dzielenia. W ostatnie wtorki miesiąca gromadzimy się na Eucharystii, na którą przybywają również członkowie naszych rodzin i osoby spoza grupy. Często adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Każde spotkanie jest wcześniej rozeznawane.

Jesteśmy grupą otwartą, angażujemy się także w życie parafii. Organizujemy czuwania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Co roku przygotowujemy ołtarz na Boże Ciało, prowadzimy adorację przy Grobie Pańskim. Od października 2009 r. w naszej Bazylice odprawiana jest Msza Święta i modlitwy o uzdrowienie. Uczestniczymy w tych nabożeństwach posługując charyzmatami, jakimi Bóg nas obdarzył. W każdy czwartek diakonia modlitwy wstawienniczej podejmuje modlitwę. Modlimy się nad osobami, które o taką modlitwę proszą. Polecamy Bogu także sprawy Kościoła, Ojczyzny, świata. Od kilku lat na stałe do intencji weszła nasza Gmina. Prosimy Boga za tych, którzy piastują władzę, za szkoły, a także za wszystkich mieszkańców. Dostrzegamy, jak ta posługa otwiera nas na Boga i drugiego człowieka, często chorego, umęczonego życiem, nieradzącego sobie z problemami dnia codziennego. Więcej otrzymujemy, niż możemy z siebie dać.

Modlitewną troską otaczamy kapłanów. Dla  siedmiu kapłanów utworzyliśmy Margaretkę. W codziennej modlitwie wypraszamy dary Ducha Świętego dla nich. Wdzięczni Bogu za miejsce, w którym nas postawił, modlimy się za Niepokalanów. W 2010 r. szesnaście osób ze wspólnoty podjęło 9-miesięczną modlitwę nowennową w tej intencji. Od 2004 r. kilku animatorów podejmuje przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Świadomi jesteśmy wielkiej odpowiedzialności, a jednocześnie przyjmujemy to jako Boże wezwanie do tego rodzaju służby.

Od 2004 r. do chwili obecnej przeprowadziliśmy czterokrotnie REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy) dla parafii. Za każdym razem uczestniczyło w nich po kilkadziesiąt osób, które na zakończenie rekolekcji oddawały swoje życie Jezusowi i przyjęły na nowo dary Ducha Świętego. Część z grona uczestników REO dołączała potem do naszej grupy modlitewnej.

Staramy się być otwarci na potrzeby grup Odnowy z sąsiadujących parafii w Błoniu i Żyrardowie, służąc im modlitwą. Obiektem naszego zainteresowania jest Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence. Wspieramy je modlitwą, pracą oraz, w miarę możliwości, finansowo. Dwóch mężczyzn z naszej grupy sporo czasu poświęciło uczestnicząc w pracach związanych z rozbudową domu rekolekcyjnego w Magdalence.

Jesteśmy świadomi, że to, co robimy, jest „kroplą w morzu” w porównaniu z tym, czym moglibyśmy służyć. Problemem grupy jest dosyć spora rotacja osób,
a także brak systematycznego uczęszczania w spotkaniach. Dotyczy to głównie osób, które po REO nie podejmują dalszej osobistej formacji. Wspomniane wyżej rekolekcje REO przeżyło wiele małżeństw z naszej parafii. Zazwyczaj w spotkaniach modlitewnych uczestniczy tylko jedno z małżonków. Nad tym też bolejemy. Często przyczyną jest brak czasu, absorbująca praca zarobkowa, studia bądź inne zainteresowania. Szukamy sposobu na zmianę tego stanu.

Wdzięczni jesteśmy Bogu za dar Odnowy, za to, że nas prowadzi i kształtuje. Dziękujemy, że nasza grupa ma zawsze kapłana oraz za obecnego opiekuna duchowego, który prawdziwie troszczy się o nasze dusze. Rozeznajemy, że Pan Bóg przynagla nas do odważnego wyjścia poza mury Kościoła i salki, w której się gromadzimy. Mamy być świadkami Bożej Miłości i głosicielami Chrystusowej Ewangelii. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość, oddani pod opiekę naszej Pani i Królowej Maryi chcemy wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.”

„Oto ja. Poślij mnie!”