SŁOWO NA ROK ’23/24

Ps 103. 1-6

” Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!

Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,

On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.

Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.